אחריות

1. תעודת האחריות היא לתקופה האמורה ע”פ המוצר הנרכש, מתאריך הקניה.

2. אנו מתחייבים למתן שירותי תיקונים והחלפה ללא תשלום, לכל חלק אשר יראה לנו פגום ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נפגם בתנאי שימוש נכונים בהתאם למוצר.
3. אחריות זו אינה מכסה נזק שנגרם כתוצאה מנפילה, כוח עליון, רשלנות, בלאי, ונזק שנגרם ע”י חברות התעופה למיניהם. באשר רכישת מזוודה ונגרם נזק בשדה תעופה, יש להביא אלינו דו”ח נזק על מנת שנוכל לטפל או להחליף למזוודה חדשה, כאשר לא לקחתם דו”ח יש לדבר ולהמציא מול חברת התעופה ולהגיע אלינו לקבלת טופס בלתי ניתן לתיקון שאפשר במקרים להביא לחברת התעופה עימם טסת שיוכלו לפצות אותך כספית בגין הנזק לרכושתך.
4. אחריות זו אינה מקנה זכויות או דרישות אשר אינן כלולות בכתב אחריות זה.
5. אחריות זו אינה מכסה כל נזק שנגרם כתוצאה מתחזוק לקוי.
6. אחריות זו אינה מכסה קרעים או שברים לאחר שימוש.
7. חשוב לזכור: תוקף האחריות מותנה בהצגת חשבונית רכישה.
 
נוסעים שמזוודתם ניזוקה ע”י חברת התעופה צריכים לדעת ש…. 
איחור ו/או נזק למטען (בהתאם לסעיף 18 לאמנת ורשה):
גם כאן העיקרון המנחה הוא כי המוביל ישא באחריות לנזק שנגרם במקרה של השמדה, אובדן או היזק של כבודה רשומה או טובין, אם המקרה שגרם לנזק אירע תוך כדי ההובלה האווירית.
ההובלה האווירית, כמשמעותה בפסקה הקודמת, כוללת את תקופת הזמן שבה מצויים הכבודה או הטובין בהשגחתו של המוביל אם בשדה התעופה, אם בתוך כלי טיס ואם- במקרה של נחיתה מחוץ לשדה תעופה – בכל מקום שהוא.
תקופת ההובלה בדרך האוויר אינה מקיפה כל הובלה ביבשה, בים או בנהר שבוצעה מחוץ לשדה תעופה. ואולם, אם נתקיימה אותה תובלה תוך כדי מילוי חוזה הובלה אווירית, לצורך טעינה, מסירה או העברה מכלי טיס לכלי טיס, מניחים שכל נזק הוא תוצאה ממקרה שאירע תוך כדי ההובלה האווירית, כל עוד לא הוכח ההפך.
כדי שניתן יהיה לדרוש פיצוי בגין נזק שנגרם למטען/כבודה (תיקים ומזוודות) קיימת חובת ידוע מידי בכתב(בהתאם לסעיף 26 לאמנת ורשה):
(1) קבלת הכבודה או הטובין ללא מחאה על ידי הנשגר משמשת חזקה לכך כי הטובין נמסרו במצב טוב ובהתאם למסמך ההובלה, כל עוד לא הוכח ההפך.
(2) במקרה היזק, על הנשגר למחות בפני המוביל מיד עם גילוי ההיזק, ולכל המאוחר תוך שלושה ימים מיום קבלת הכבודה, ותוך שבעה ימים מיום קבלת הטובין, במקרה איחור, תוגש המחאה לכל המאוחר תוך ארבעה עשר יום מהתאריך בו הועמדו הכבודה או הטובין לרשותו.
(3) כל מחאה תיעשה בצורת הסתייגות רשומה על גבי מסמך ההובלה או בהודעה אחרת בכתב שתישלח תוך הזמן הנקוב לצורך מחאה כזו.
(4) לא הוגשה מחאה תוך הזמנים הנקובים לעיל, לא תישמע כל תביעה נגד המוביל אלא אם הייתה רמאות מצדו.
כמו כן, המלצתנו היא למלא דו”ח נזק עוד בשדה התעופה (בדלפק המיועד לכך – DELAYED BAGGAGEINFORMATION AND CLAIM OFFICE ) ובו לפרט ככל הניתן את הנזק שנגרם.
התיישנות:לרוב, בחלוף שנתיים מהגעת כלי הטייס ליעדו לא ניתן יהיה עוד להגיש תביעה בגין עילות אלה (בהתאם לסעיף 29 לאמנת ורשה).
** זמני תיקונים נעים בין יום ל 20 ימים. (תלוי במתקנים ולא בנו)
x

#{title}

#{text}

#{price}